podaj stan wodomierza
eBOK
w razie awarii dzwoń    994

Inwestycje prowadzone w Spółce MWiK w Pile zmierzają do poprawy świadczonych usług oraz do uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej poprzez wykonanie nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, a także do zabezpieczenia teraźniejszych i przyszłych potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków.

Inwestycje Spółki MWiK Piła w 2016 r.

 1. Ujęcie wody ST02 na terenie SUW Wałecka (montaż przepływomierza i uruchomienia urzadzenia).
 2. Sieć wodociągowa przy SUW Gładyszewo na potrzeby ROD-siłam własnymi MWiK.
 3. Sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa - inwestycja Koszyce K1 i K2 - etap IV w Pile-siłami własnymi MWiK.
 4. Przyłącze wodociągowe w ul. Rynkowej - siłami własnymi MWiK.
 5. Sieć wodociągowa  w ul. Bydgoskiej (od ronda w ul. Witosa do ul. Roosevelta).
 6. Przyłącze wodociągowe w ul. Bydgoskiej nr posesji 79 i 81- siłami własnymi MWiK.
 7. Sieć wodociągowa w ul. Czyżykowej -siłami własnymi MWiK.
 8. Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w ul.Targowej - siłami własnymi MWiK.
 9. Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna  w ul. Brzoskwiniowej.
 10. Przebudowa sieci  wodociągowej  na skrzyżowaniu ulic: Bydgoskiej, Kusicińskiego i Okólnej (w ramach robót ZDiZ).
 11. Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Czarnkowskiej 47B (kontynuacja z  2015 r.) - siłami własnymi MWiK.
 12. Sieć kanalizacji sanitarnej w al. Poznańskiej (stacja paliw "ORLEN" i PSOP).
 13. Sieć kanalizacji sanitarnej w al. Poznańskiej nr 62,64,66.
 14. Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Kolibrowej (w tym przebudowa istniejącej pompowni).
 15. Sieć kanalizacji sanitarnej na Wyspie (układ pompowy o wydajności 6l/s).
 16. Sieć kanalizacji deszczowej w ul. Kossaka,Dabrowskiego i al.Powstańców Wlkp. - etap IV.
 17. Sieć kanalizacji deszczowej w ul. Tczewskiej, Tucholskiej i Wawelskiej (kontynuacja z 2015 r. w zakresie budowy sieci wodociągowej).     
 18. Sieć kanalizacji deszczowej w ul. Towarowej, Kwiatowej, Konopnickiej i pl. St. Staszica.
 19. Przyłącza wodociągowe w ul. Grodzkiej - siłami własnymi MWiK.
 20. Przyłącze wodociągowe w ul. Kondratowicza - siłami własnymi MWiK.
 21. Przyłacze wodociągowe w ul.Krasińskiego  4-6 - siłami własnymi MWiK.
 22. Kurtyna wodna ul. Ossolińskich 1 szt. - siłami własnymi MWiK.
 23. Przyłącze energetyczne do SUW Wałecka.
 24. Baza MWiK przy ul. Wałeckiej.


Aktualności
Czy wiesz, że...?

Rurociąg zasilający greckie miasto Pergamon (obecna Turcja) wybudowany w latach 197 ÷ 159 p.n.e.  miał długość 42,3 km, a w najniższym miejscu  ciśnienie w rurociągu wynosiło ok. 1,86 MPa.

czytaj więcejczytaj więcej
Utrudnienia w ruchu

od 6 września 2021 r. do 15 listopada 2021 r.
ul. Bociania

od 14 października 2020 r. do 30 września 2021 r.
ul. Młodych

od 14 października 2020 r. do 30 października 2024 r.
ul. Jastrzębia, ul. Przepiórcza, ul. Ceramiczna

czytaj więcejczytaj więcej
Przerwy w dostawie wody

W najbliższym czasie nie przewidujemy żadnych przerw w dostawie wody.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
tel. +48 67 212 50 24 | +48 67 212 29 74
faks +48 67 212 59 30
mwik@mwik.pila.pl
NIP 7640201952 | KRS 0000081995 | REGON 570503455
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 66.124.000 zł.