podaj stan wodomierza
eBOK
w razie awarii dzwoń    994

Inwestycje prowadzone w Spółce MWiK w Pile zmierzają do poprawy świadczonych usług oraz do uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej poprzez wykonanie nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, a także do zabezpieczenia teraźniejszych i przyszłych potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków.

Inwestycje Spółki MWiK Piła w 2021 r.:

  1. Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w ul. Młodych,
  2. Sieć wodociągowa w ul. Bydgoskiej,
  3. Sieć wodociągowa w ul. Okólnej,
  4. Sieć wodociągowa i kanalizacji w ulicach: Dalekiej, Widok, Nad Gwdą,
  5. Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Jastrzębiej, Przepiórczej i Ceramicznej,
  6. Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej w ulicach: Młodych, Śmiłowskiej, Fabrycznej i Węglowej (renowacja rurociągu),
  7. Sieć wodociągowa w ul. Żytniej,
  8. Fotovoltaika ok. 100 kWp-SUW Wałecka 20,
  9. Garaż na wóz specjalistyczny przy ul. Śmiłowskiej 15.


Aktualności
Czy wiesz, że...?

Aby zasilić w wodę 700 fontann w ogrodach Wersalu, król Ludwik XIV kazał wybudować kanał Grande ze skomplikowanym układem pomp, a w pałacu w tym czasie nie było…. ANI JEDNEJ ŁAZIENKI I TOALETY. Problem rozwiązywano za pomocą porcelanowych nocników.

czytaj więcejczytaj więcej
Utrudnienia w ruchu

od 30 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r.
ul. Wybickiego, ul. Dunikowskiego

od 29 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r.
ul. Krzywa, ul. Długosza, ul. Zachodnia

od 14 października 2020 r. do 30 października 2024 r.
ul. Jastrzębia, ul. Przepiórcza, ul. Ceramiczna

czytaj więcejczytaj więcej
Przerwy w dostawie wody

W najbliższym czasie nie przewidujemy żadnych przerw w dostawie wody.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
tel. +48 67 212 50 24 | +48 67 212 29 74
faks +48 67 212 59 30
mwik@mwik.pila.pl
NIP 7640201952 | KRS 0000081995 | REGON 570503455
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 66.124.000 zł.