podaj stan wodomierza
eBOK
w razie awarii dzwoń    994

Inwestycje prowadzone w Spółce MWiK w Pile zmierzają do poprawy świadczonych usług oraz do uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej poprzez wykonanie nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, a także do zabezpieczenia teraźniejszych i przyszłych potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków.

Inwestycje Spółki MWiK Piła w 2022 r.:

  1. Budowa sieci wodociągowej w ul. Bydgoskiej,
  2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Jastrzębiej, Przepiórczej i Ceramicznej,
  3. Budowa sieci wodociągowej w ul. Wroniej,
  4. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach Krzywej, Długosza i Zachodniej,
  5. Budowa sieci wodociągowa i kanalizacji w ulicach: Nad Gwdą, Dalekiej, Równej.


Aktualności
Czy wiesz, że...?

Zamek do toalet z tabliczką „wolne/zajęte” opatentował Amerykanin Artur Ashwell w 1882 r.

czytaj więcejczytaj więcej
Utrudnienia w ruchu

od 14 października 2020 r. do 30 października 2024 r.
ul. Jastrzębia, ul. Przepiórcza, ul. Ceramiczna

czytaj więcejczytaj więcej
Przerwy w dostawie wody

w dniu 18 sierpnia 2022 r.
ul. Medyczna nr 6 i nr 12, ul. Lotnicza nr 3, ul. Kraszewskiego

od 17 sierpnia 2022 r. do 18 sierpnia 2022 r.
ul. Kraszewskiego nr 6-7

czytaj więcejczytaj więcej

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
tel. +48 67 212 50 24 | +48 67 212 29 74
faks +48 67 212 59 30
mwik@mwik.pila.pl
NIP 7640201952 | KRS 0000081995 | REGON 570503455
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 66.124.000 zł.