podaj stan wodomierza
eBOK
w razie awarii dzwoń    994

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Pile

Podstawa działalności Spółki MWiK Piła:

 1. Na podstawie Uchwały Nr XIII/112/91 Rady Miejskiej w Pile z dnia 28 maja 1991 roku  oraz Uchwały Nr XIV/123/91 Rady Miejskiej w Pile z dnia 25 czerwca 1991 roku  w sprawie utworzenia Spółki prawa handlowego – został utworzony aktem notarialnym  Nr–A-2199/91 Państwowego Biura Notarialnego w Wałczu z dnia 5 lipca 1991 roku podmiot „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  w Pile.
 2. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000081995.
 3. Wspólnikiem Spółki jest Gmina Piła.
 4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
 5. Spółka prowadzi  swoją   działalność  na  podstawie  wydanego zezwolenia  przez Zarząd Miejski w Pile – Decyzja Nr 1/2002 z dnia 21.10.2002 r. i zgodnie z uchwałą Nr V/43/03  Rady Miejskiej w Pile z dnia 28 stycznia 2003 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Piły (z późniejszymi zmianami).

Przedmiot działalności Spółki MWiK w Pile zgodnie z PKD:

 1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 36.00.Z.
 2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 37.00.Z.
 3. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 38.11.Z.
 4. Zbieranie odpadów niebezpiecznych 38.12.Z.
 5. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne 38.21.Z.
 6. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych 38.22.Z.
 7. Wykonywanie robot związanych z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 42.21.Z.
 8. Wykonywanie robót związanych z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 42.99.Z.
 9. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych  43.22.Z.
 10. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 46.90.Z.
 11. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami, targowiskami 47.99.Z.
 12. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi  68.20.Z.
 13. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 68.32.Z.
 14. Pozostałe badania i analizy techniczne 71.20.B.
 15. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74.10.Z.


Aktualności
Czy wiesz, że...?

Syfon (wygięta rura w kształcie litery „U” pozwalająca na zatrzymanie wody w celu odcięcia odoru z kanalizacji) opatentował angielski zegarmistrz Alexander Cumming  już w 1775 r. 

czytaj więcejczytaj więcej
Utrudnienia w ruchu

od 30 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r.
ul. Wybickiego, ul. Dunikowskiego

od 29 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r.
ul. Krzywa, ul. Długosza, ul. Zachodnia

od 14 października 2020 r. do 30 października 2024 r.
ul. Jastrzębia, ul. Przepiórcza, ul. Ceramiczna

czytaj więcejczytaj więcej
Przerwy w dostawie wody

W najbliższym czasie nie przewidujemy żadnych przerw w dostawie wody.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
tel. +48 67 212 50 24 | +48 67 212 29 74
faks +48 67 212 59 30
mwik@mwik.pila.pl
NIP 7640201952 | KRS 0000081995 | REGON 570503455
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 66.124.000 zł.