podaj stan wodomierza
eBOK
w razie awarii dzwoń    994

ŚMIECI W PILSKIEJ SIECI
Wstydliwy problem, który ciągle powraca

Wnioski z analizy przyczyn powstawania niedrożności sieci i przyłączy kanalizacyjnych są niepokojące. Wskazują jednoznacznie, że wraca i nasila się problem wrzucania do kanalizacji nieodpowiednich przedmiotów. W 2020 r. służby MWiK usunęły 202 zatory kanalizacyjne a w pierwszej połowie 2021 r. odnotowano już 205 takich przypadków. Zator w sieci kanalizacji sanitarnej powstaje gdy osad zalegający na dnie kanału znacząco ogranicza jego drożność. 

 

 

Dlaczego  śmieci w kanalizacji są szkodliwe lub wręcz groźne?

Przedmioty wrzucane do kanalizacji np. do muszli ustępowej, zlewu lub studzienki zatrzymują się w rurach i stopniowo je zapychają, tworząc zatory. Zatkana rura może spowodować cofanie się nieczystości i zalewanie pomieszczeń w budynku, namnażanie bakterii, rozwój populacji szczurów a także powstanie poważnych awarii pomp w przepompowniach ścieków. Ponadto substancje chemiczne zawarte w niektórych odpadach mogą szkodzić pożytecznym mikroorganizmom oczyszczającym ścieki w biologicznej części oczyszczalni. Niektóre śmieci i substancje wrzucane do kanalizacji stanowią zagrożenie dla organizmów wodnych żyjących w wodach powierzchniowych, do których odprowadzane  są oczyszczone ścieki. Węglowodory ropopochodne, stanowiące składnik olejów silnikowych są silnymi truciznami dla  większości organizmów żyjących w środowisku wodnym. Jedna kropla ropy naftowej skutecznie zanieczyszcza 1000 litrów wody. Wprowadzenie takich substancji do sieci kanalizacyjnej może stwarzać również niebezpieczne warunki  dla pracowników obsługujących sieć. Wrzucane do kanalizacji zużyte igły to potencjalne zagrożenie zranienia i zakażenia groźnymi chorobami dla pracowników serwisujących sieć i obiekty kanalizacyjne, a zużyte oleje wlewane do kanalizacji tężeją i tworzą trudne do usunięcia zatory.

Najbardziej uciążliwe skutki nieprawidłowej eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców Piły:

Pamiętajmy:

Każdy użytkownik sieci kanalizacyjnej może mieć wpływ na zmniejszenie ilości awarii sieci kanalizacyjnej poprzez samodyscyplinę i odpowiedzialne korzystanie z kanalizacji. W muszli ustępowej powinny znaleźć się tylko ścieki i papier toaletowy! Przestrzegając zasady „W pilskiej sieci nie ma śmieci” działamy dla naszego dobra i dobra naszego portfela!

 

Skratki


Skratki, czyli niepożądane odpady, które zostały zatrzymane na kratach w przepompowni ścieków. Takie odpady są główną przyczyną awarii pomp.

  Tłuszcz na sklepieniu rury kanalizacyjnej


Zbrylony tłuszcz przyklejony do ścian kanału. Przepustowość kanału jest w tym przypadku zmniejszona o prawie 25%. Zdjęcie wykonano kamerą inspekcyjną MWiK przed rozpoczęciem czyszczenia kanału metodą hydrokinetyczną.

 Aktualności
Czy wiesz, że...?

W średniowiecznym Krakowie wodociągi budowano ze środków miejskich, a koszty ich konserwacji dzielono wspólnie z odbiorcami, poprzez ustalenie podatku za korzystanie z sieci wodociągowej.

czytaj więcejczytaj więcej
Utrudnienia w ruchu

od 30 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r.
ul. Wybickiego, ul. Dunikowskiego

od 29 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r.
ul. Krzywa, ul. Długosza, ul. Zachodnia

od 14 października 2020 r. do 30 października 2024 r.
ul. Jastrzębia, ul. Przepiórcza, ul. Ceramiczna

czytaj więcejczytaj więcej
Przerwy w dostawie wody

W najbliższym czasie nie przewidujemy żadnych przerw w dostawie wody.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
tel. +48 67 212 50 24 | +48 67 212 29 74
faks +48 67 212 59 30
mwik@mwik.pila.pl
NIP 7640201952 | KRS 0000081995 | REGON 570503455
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 66.124.000 zł.