podaj stan wodomierza
eBOK
w razie awarii dzwoń    994

Utrudnienia w ruchu drogowym

od 30 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r.
ul. Wybickiego, ul. Dunikowskiego

W związku z realizacją zadania pn. „Remont sieci wodociągowej w ulicach: Wybickiego i Dunikowskiego w Pile” do 30 września  2022 r. będą prowadzone prace polegające na wymianie sieci wodociągowej metodą bezwykopową.
W związku z powyższym będą następowały częściowe, połówkowe zajęcie pasa drogowego w rejonie aktualnie prowadzonych robót budowlanych i związane z tym miejscowe utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych w ww. rejonie.

od 29 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r.
ul. Krzywa, ul. Długosza, ul. Zachodnia

W związku z realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej  i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Krzywej, Długosza i Zachodniej w Pile” do 31 lipca  2023 r. będą prowadzone roboty polegające na budowie przedmiotowych sieci metodą wykopu otwartego.
W związku z powyższym będą następowały częściowe, połówkowe zajęcie pasa drogowego w rejonie aktualnie prowadzonych robót budowlanych i związane z tym miejscowe utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych w ww. rejonie.

od 14 października 2020 r. do 30 października 2024 r.
ul. Jastrzębia, ul. Przepiórcza, ul. Ceramiczna

W związku z realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej  i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Jastrzębiej, Przepiórczej, Ceramicznej w Pile” od 14 października  2020 r. do 30 października  2024 r. będą prowadzone roboty polegające na budowie przedmiotowych sieci metodą wykopu otwartego.
W związku z powyższym nastąpi połówkowe zajęcie pasa drogowego na długości ok. 2,5 km i związane z tym miejscowe utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych w ww. rejonie.

 

Aktualności
Czy wiesz, że...?

Najstarszą pompą jest „śruba Archimedesa" wynaleziona w 212 r. p.n.e. przez Archimedesa, a służąca do podnoszenia cieczy.

czytaj więcejczytaj więcej
Przerwy w dostawie wody

W najbliższym czasie nie przewidujemy żadnych przerw w dostawie wody.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
tel. +48 67 212 50 24 | +48 67 212 29 74
faks +48 67 212 59 30
mwik@mwik.pila.pl
NIP 7640201952 | KRS 0000081995 | REGON 570503455
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 66.124.000 zł.